Vad gör en hemsida sökvänlig i sökmotorns ögon?

När du skapar en hemsida som professionell webbdesigner måste du veta hur du ska göra denna sida optimerad för både dina läsare och de olika sökmotorerna. När det gäller sidor som bara läses av de som bor i Sverige och är svenskar kommer du i stort sett bara att behöva tänka på vad Google tycker om din hemsida. Är det så att du har läsare utomlands och på andra språk kommer du även att behöva tänka på hur Bing uppfattar din hemsida och dess information. När det gäller hur sökmotorerna uppfattar din hemsida är det tre viktiga faktorer som spelar in, och en fjärde som kommer med tiden.

De tre viktiga faktorerna som måste uppResponsive-Web-Designfyllas direkt när sidan publiceras är att den har en responsiv design, den är kompatibel med W3C-standard och att den har ett sökmotoroptimerat innehåll. Den fjärde faktorn som kommer att på sikt påverka dina placeringar i sökmotorn är länkbygge. Ju fler länkar av kvalitet och relevans som du får som pekar till din hemsida kommer att flytta den upp i sökmotorns serp. Det viktigaste av allt gällande en sökvänlig hemsida är att du har optimerat ditt innehåll så att sökmotorn kan förstå det och välja de rätta sökorden och fraserna som din sida ska rankas efter.

Här handlar det då om att ha kunskaper om hur detta går till. Egentligen är det ett ganska logiskt system där alla ska ha ett klart sammanhang i en förutbestämd balans. Här är det viktigt att titel och beskrivning av din hemsida innehåller de sökord som du vill synas på. Dessa sökord ska även finnas med i huvudrubrik, underrubriker och i brödtexten. En normal balans av detta innebär att dessa ord och fraser tillsammans förekommer i cirka 3-4 procent av texten på din hemsida. Får du till det är du en bra bit på vägen mot en sökvänlig hemsida på nätet.

Post A Comment