Vad gör att en hemsida fungerar bra i olika webbläsare?

När det gäller webbsidor har säkert många av er sett att de ibland visas olika i olika webbläsare. Är du också den, precis som vi, som gärna skapar egna hemsidor kan detta bli ett fenomen som du får ta hand om redan under utvecklingsstadiet. Naturligtvis borde alla göra det, men hur som helst finns det massor av sidor på nätet som inte visas rätt i alla webbläsare. Här kan det naturligtvis bero på att du använder en av de mindre kända webbläsarna och att denna inte är fullt kompatibel med alla olika funktioner och plugin som kan behövas. Dock blir det ibland ändå ett konstigt resultat även när du använder Explorer, Firefox eller Google Chrome, vilka är de tre vanligaste webbläsarna.

Här kan det då också naturligtvis ha att göra med att du inte har det plugin installerat som behövs för att visa sidan på ett korrekt sätt, men då brukar dessa tre webbläsare säga till vad som behövs för att det ska fungera. Om detta inte är fallet har du då träffat på en hemsida på nätet som inte är professionell skapad. Här kan det då i första ledet handladownload om att den standard som går under namnet W3C inte uppfylls till 100 procent.

Om felet inte ligger där kan det ha att göra med att en sida inte har optimerats för alla webbläsare. En del gånger behövs det olika koder i språket CSS3, som bestämmer hur sidan ska visas om den är av responsiv art. En del gånger kan det finnas olika sätt att koda för att hemsidan ska visas på rätt sätt både i Explorer och Firefox. I det fallet kommer då någon av dessa koder inte att finnas med, vilket innebär att en hemsida inte fungerar lika bra i en specifik webbläsare som i en annan. Detta är dock enkelt att ordna om kunskaperna som behövs finns.