Hur du får bättre innehåll på din webbsida

Ett problem för många företag och organisationer är att även om deras webbsida fungerar bra rent tekniskt är kvaliteten på innehållet mindre lyckad. Inte sällan saknas kunskaper om hur man skriver en text som är sökoptimerad. Om en text inte ens hittas och läses av den tilltänkta besökaren spelar det ingen roll hur välskriven den är.

Ytterligare ett problem är att man inte utformar innehållet efter målgruppen. När det finns ett stort antal administratörer och skribenter på en webbsida är det inte ovanligt att innehållet spretar åt alla möjliga håll, istället för att vara nyttigt och användbart på ett sätt som ger nöjda besökare. Här kommer några strategier för att höja innehållskvaliteten på en organisations eller företags webbsida.

Vägledning för bättre webbinnehåll

educate yourself1. Utbilda webbredaktörer och webbadministratörer. Samordning krävs och det blir bara viktigare ju större företaget eller organisationer är. För en egen personlig hemsida är det inte lika komplicerat, men tänk på en situation där en webbsida har hundratals undersidor med innehåll. Vad händer om man använder olika termer för samma sak eller ger information som motstrider information på en annan plats? Antagligen kommer det förvirra besökare eller leda till missnöjda kunder. Brister brukar också leda till att kundservicen eller kundtjänsten får ta emot massvis av förfrågningar och klagomål som lätt kunde undvikits.
2. Upprätta en databas med relevanta bilder och annan media. Med en gemensam databas för all media blir det enklare för alla som är inblandade i att skapa bra webbinnehåll. Bland annat blir det enkelt att göra sökningar och hitta relevant media att infoga. En text blir mer spännande om den kompletteras med en passade bild eller ett passande videoklipp. Många gånger inspireras man också av de bilder som övriga skribenter använder på webbsidan och får egna idéer om att skapa mer visuellt tilltalande innehåll.

3. Använd verktyg för webbanalys. Ett hett tips är att undersöka hur en besökare beter sig på webbsidan. Vilka länkar klickar de på? Hur länge stannar de på en viss undersida? Att göra analyser på den befintliga webbsidan är bra vägledning om vad som behöver förändras i framtiden.