Vi har gjort många hemsidor under årens lopp och under denna tid har allt förändrats kraftigt. Vi skapar fortfarande hemsidor, och har på så sätt samlat 10 tips som